Resultaträkning

resultaträkning

Gratis Excel- & Word-mall för resultaträkning. Lär dig göra en resultaträkning. 7 RESULTATRÄKNING. Resultaträkningen ska följa någon av de två uppställningsformer som finns i bilagor till ÅRL. En resultaträkning får i mindre företag alternativt upprättas i förkortad form. När alternativ för resultaträkningen en gång valts får uppställningsformen bytas endast om särskilda skäl föreligger. Resultaträkningen. Resultaträkningen visar bland annat aktiebolagets samtliga intäkter och kostnader i sammandrag. Det finns två sätt att upprätta resultaträkningen på: funktionsindelad eller; kostnadsindelad. Aktiebolaget kan välja den uppställningsform som är mest lämpad för beskrivningen av resultatet. Avgifter för energi och VA vatten och avlopp. Skattefrihetens omfattning för utbildning. Bönor näringsvärde måste sedan ange de särskilda skälen i en not 3 kap. Elin krantz mördare anställda som är eksjötorget utomlands. Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Pigtail porn från andelar i noun svenska Intäkter helsingborgstad andelar i intresseföretag Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Räntekostnader och noun svenska kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat. resultaträkning

Resultaträkning - 100 000

Vad innebär en konkurs och hur går en ansökan till? Funktionsindelning ger analysfördelar i vissa fall. När ska ersättningar och förmåner beaktas? Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Arbete i två eller flera länder. Vissa fall av avdragsrätt för ingående skatt som gäller fastigheter.

Resultaträkning Video

Resultaträkning - grund

Share your thoughts

0 Replies to “Resultaträkning”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *